Instrukce

Jak postupovat při pozorování

Pozorování prvosenek v přírodě zabere přibližně 30 minut. Na lokalitě prozkoumejte květy u co nejvíce jedinců (ideální je u 100 rostlin). Pokud je na lokalitě jedinců méně, tak to nevadí. Každý záznam je hodnotný.

Užijte si čas v přírodě, nadýchejte se čerstvého vzduchu a pomozte nám s naším průzkumem.

Vydejte se do přírody

Vezměte si s sebou chytrý telefon / tablet s přístupem k internetu nebo si vytiskněte papírový formulář.

Najděte petrklíče

Petrklíče neboli prvosenky se běžně nacházejí na otevřených plochách v doubravách, dubohabřinách, květnatých bučinách, suťových lesích a lesních okrajích. Můžeme se s nimi setkat ale i na trávnících.

Prozkoumejte je a vyplňte formulář

Vyplňte elektronický formulář o zkoumání.

Bavte se!

Vyfoťte se s prvosenkami. Sdílejte obrázky na sociálních sítích.

Pozorování s papírovým formulářem

Pokud nemáte možnost vyplnit on-line formulář přímo v přírodě, můžete si stáhnout jeho papírovou verzi a vytisknout si ho. Kromě formuláře si nezapomeňte vzít tužku a fotoaparát. Po návratu domů pak výsledky zaznamenejte do elektronického formuláře na webu www.cowslip.science.


Nezapomeňte!

  • Snažte se označit konkrétní místo výskytu (např. kliknutím na odkaz „automaticky najít polohu“). Tato data pak využijí vědci při dalších analýzách.

  • Nezapomeňte několik prvosenek vyfotit.

  • Rostlinu netrhejte, pouze prozkoumejte květy.

  • Při hledání dodržujte epidemické předpisy související s pandemií koronaviru COVID-19 a snažte se chránit bezpečnost a zdraví sebe i ostatních.

Videa

Jak poznat prvosenku jarní?

Prvosenka jarní (Primula veris) je bylina, která kvete na jaře od dubna do května. Jedná se o vytrvalou rostlinu, což znamená, že stejná rostlina roste a kvete na tom samém místě po mnoho let.

Prvosenku jarní je možné si v přírodě splést s dalšími žlutě kvetoucími prvosenkami - prvosenkou vyšší (Primula elatior) či prvosenkou bezlodyžnou (Primula vulgaris).

Protože se řada z Vás může setkat hlavně s prvosenkou vyšší (častěji na vlhčích stanovištích a na Moravě) zahrnuje průzkum v České republice i tento druh. Je ovšem klíčové oba druhy od sebe rozlišit – informaci o druhu uveďte do poznámky při vyplňování formuláře.

Jak vypadají prvosenka jarní a prvosenka vyšší?

Zájmové prvosenky kvetou žlutě. Pokud má prvosenka jinou barvu, jedná se vždy o kultivary, které se rozšířily do přírody ze zahrad.

Kromě zájmových druhů můžete potkat žlutě kvetoucí prvosenku bezlodyžnou. Ta se u nás vyskytuje pouze zplanělá. Má jednotlivé květy na stopkách, které vyrůstají přímo z přízemní růžice. Obě zájmové prvosenky mají na rozdíl od ní lodyhy, na nichž se vyskytuje více než jeden květ.

Prvosenka jarní i vyšší jsou byliny, které dosahují průměrné výšky mezi 4 - 20 cm (p. v. až 30 cm). Mají zelené podlouhlé listy o délce až 20 cm. Jedna rostlina může mít i více stonků. Prvosenky mají žluté sehnuté květy ve tvaru zvonečků, které vytváří shluky po přibližně 5 až 16 kvítcích nejčastěji na jedné straně. Květy prvosenky jarní jsou tmavě žluté, často s oranžovými tečkami a obvykle voní. Kalich je bledožlutý či bledozelený. Listy jsou celokrajné až mírně vroubkované. Naproti tomu, prvosenka vyšší má květy sírově žluté a nevoní. Kalich je na hranách a zubech trávozelený, jinak bledý. Listy jsou na okrajích zubaté.  

Kde prvosenka roste?

Oba druhy jsou běžné evropské rostliny a na Červeném seznamu ohrožených druhů je ve skupině „LC“ - málo dotčených taxonů.

V České republice můžeme prvosenku jarní nalézt v doubravách, dubohabřinách, květnatých bučinách, suťových lesích, lesních okrajích či trávnících, kde je významným druhem jejich jarního aspektu. Prvosenka vyšší roste na podobných stanovištích, ale ve srovnání s prvosenkou jarní se častěji vyskytuje na vlhčích stanovištích, ve vyšších nadmořských výškách a na Moravě.  

Co dělat, pokud květy nevypadají jako S a L typ

Přestože je to velmi vzácné, můžete narazit na rostlinu, jejíž květy nebude možné přiřadit ani k jednomu typu. Tomuto jevu se říká stejnočnělečnost. Tento typ vznikl mutacemi a je charakteristický stejnými květy se stejně dlouhými tyčinky i pestíky. Pokud najdete tyto rostliny, nezahrnujte je do počítání, ale vyfoťte je a uveďte je ve formuláři do poznámky. Připište k nim údaj o tom, kde přesně jste je nalezli. Informace o těchto prvosenkách nám můžete zaslat i na email info@cowslip.science (petrklic@ibot.cas.cz). Informace o nálezu nám umožní lokalitu navštívit a sebrat kousky listů pro genetickou analýzu a tak porozumět lépe významu jednotlivých typů květů pro tento druh.