TÉMĚŘ 90 % DRUHŮ KVETOUCÍCH ROSTLIN JE ZÁVISLÝCH NA HMYZU, KTERÝ JE OPYLUJE! 

 Vědci z České republiky, Estonska, Švédska, Belgie a Německa v průběhu tříletého projektu zkoumají vztahy mezi rostlinami a opylujícím hmyzem v různých částech krajiny. Chtějí zjistit:

  • Jaké vlastnosti krajiny ovlivňují rozmanitost rostlin a opylovačů?
  • Jaký význam mají okraje polí a silnic, vykácené linie podél elektrického vedení a zbytky travnatých ploch pro podporu opylování rostlin?
  • Jak okolní krajina ovlivňuje vztahy mezi rostlinami a opylovači?
  • Který hmyz opyluje modelový druh prvosenku jarní (Primula veris) a jak to ovlivňuje dlouhodobé přežívání prvosenek v přírodě?
  • Jak hospodařit na loukách a dalších podobných krajinných prvcích tak, aby to bylo příznivé pro biodiverzitu rostlin i opylovačů?


FuncNet vyrostl z celoevropské občanské vědecké kampaně "Honba za petrklíči".

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR z programu Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 v rámci výzvy Evropského Partnerství Biodiversa+ European Biodiversity Partnership.


Partnery: