Условия за защита на данните

1. Участието в кампанията е доброволно.

2. Събраните данни се използват, както следва:

  • Предоставените лични данни (име и електронна поща) ще бъдат използвани от Университета в Тарту само за обратна връзка и за присъждане на награди.

  • При представянето на въпросника във формуляра за наблюдение се събира IP адрес, който не се използва при по-нататъшна обработка и не се разкрива на трети страни.

  • Ако настоящото Ви местоположение (с GPS координати) се споделя чрез формуляра за наблюдение, използваме тази информация, за да определим местоположението на наблюдението Primula veris.

3. Използваме данни от наблюдения за научни изследвания в анонимен вид, за да оценим положението на Primula veris в Европа. Обработката на данни се извършва от изследователи от Университета в Тарту и партньорите на кампанията.

4. Като ни изпращате снимки, Вие давате разрешение да използвате снимките, изпратени чрез уебсайта в рамките на гражданската научна кампания „Looking for Cowslips“.Подателят на снимките предоставя на Университета в Тарту правото да използва снимките си, без да заплаща такса и без да иска отделно разрешение. Университетът има право да разпространява снимки и да ги предоставя на обществеността, да ги включва в своите информационни и презентационни материали, уебсайт, канали в социалните медии, материали от прояви и изложби, включително произведения на други автори.

5. Защитата на данните се основава на правилата за защита на данните на Университета в Тарту.

Ако имате въпроси относно вашите данни и тяхното използване, пишете на адрес info@nurmenukk.eeУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА БИСКВИТКИ:

Уебсайтът използва следните бисквитки за удобство за потребителите:

Езикови предпочитания: Използва се езиковият код на последната посетена уебстраница, за да се покаже началната страница на сайта на правилния език при повторното посещение.

Сесия Cookie: Съхранява информация за администратора на сайта (идентичност, административен език).

Feed Statistics Cookie: Това помага на собственика на уебстраницата да получи информация за популярността и трафика на уебсайта. Това помага на администратора на сайта да предоставя по-добро и по-качествено съдържание на посетителя.

Повече информация за бисквитките, използвани на уебсайта: https://www.voog.com/privacy/cookies