Andmekaitsetingimused

1. Kampaanias osalemine on vabatahtlik

2. Teie esitatud andmeid kasutatakse järgnevalt:

  • esitatud isikuandmeid (nimi ja e-post) kasutab Tartu Ülikool ainult tagasiside andmiseks ja auhindade loosimisel.

  • ankeedi esitamisel kogub vaatlusvorm ühekordselt IP-aadressi, mida edaspidises töötluses ei kasutata ja kolmandatele osapooltele ei avalikustata.

  • Kui vaatlusvormi kaudu jagatakse enda hetke asukohta (GPS-koordinaatidega), siis kasutame seda infot Primula verise vaatluse asukoha määramiseks.

3. Vaatlusandmeid kasutame edastame teadustööks anonüümsel kujul, mille eesmärk on hinnata Primula verise olukorda Euroopas. Andmetöötlust teevad Tartu Ülikooli ja kampaania partnerite teadlased.

4. Annan loa kodulehe kaudu saadetud fotosid kodanikuteaduse kampaania „Eesti otsib nurmenukke“ („Looking for Cowslips“) raames kasutada. Fotode edastaja annab Tartu Ülikoolile õiguse kasutada tema fotosid ilma tasu maksmata ja eraldi luba küsimata. Ülikoolil on õigus fotosid levitada ja üldsusele avalikustada, lisada neid oma info- ja esitlusmaterjalidesse, kodulehele, sotsiaalmeediakanalitesse, ürituste ja näituste materjalidesse, sh koos teiste autorite teostega.

5. Andmete kaitsel lähtutakse Tartu Ülikooli andmekaitse eeskirjadest

Kui on küsimusi enda andmete ning nende kasutamise kohta, kirjutage info@nurmenukk.ee.KÜPSISETEADE:

Koduleht kasutab kasutajamugavuse tagamiseks järgnevaid küpsiseid:

keele-eelistuse küpsis: kasutatakse viimati külastatud veebilehe keele koodi, et kuvada taaskülastamisel saidi maabumislehte õiges keeles.

seansi küpsis: Salvestab saidi haldaja informatsiooni (isiku tuvastus, halduskeskkonna kasutuskeel).

voo statistika küpsis: See aitab omanikul omandada informatsiooni veebilehe populaarsusest ning liiklusest. See aitab lehe haldajal pakkuda külastajale paremat ja kvaliteetsemat sisu.  

Rohkem infot veebilehel kasutatavate küpsiste kohta: https://www.voog.com/privaatsus/kupsised