Όροι προστασίας δεδομένων

1. Η συμμετοχή στην εκστρατεία είναι προαιρετική.

2. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται ως εξής:

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί (όνομα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) θα χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο του Tartu μόνο για την παροχή σχολίων και την απονομή βραβείων.

  • Κατά την υποβολή του ερωτηματολογίου, το έντυπο παρατήρησης συλλέγει μια διεύθυνση IP, η οποία δεν χρησιμοποιείται σε περαιτέρω επεξεργασία και δεν γνωστοποιείται σε τρίτους.

  • Εάνη τρέχουσα θέση σας (με συντεταγμένες GPS) κοινοποιείται μέσω του εντύπου παρατήρησης, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να προσδιορίσουμε τη θέση της παρατήρησης Primula veris.

3. Χρησιμοποιούμε δεδομένα παρατήρησης για έρευνα σε ανώνυμη μορφή για να αξιολογήσουμε την κατάσταση του Primula veris στην Ευρώπη. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Tartu και εταίρους της εκστρατείας.

4. Με την αποστολή φωτογραφιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες που στέλνετε μέσω του δικτυακού τόπου στο πλαίσιο της εκστρατείας για την επιστήμη των πολιτών «Αναζητάμε πρίμουλες» ( «Looking for Cowslips»).Ο αποστολέας των φωτογραφιών παρέχει στο Πανεπιστήμιο του Tartu το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες του χωρίς την καταβολή τέλους και χωρίς να ζητεί χωριστή άδεια. Το πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να διανέμει φωτογραφίες και να τις θέτει στη διάθεση του κοινού, να τις συμπεριλάβει στο υλικό ενημέρωσης και παρουσίασης, στον δικτυακό τόπο, στους διαύλους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο υλικό εκδηλώσεων και εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των έργων άλλων συγγραφέων.

5. Η προστασία των δεδομένων βασίζεται στους κανόνες προστασίας δεδομένων του Πανεπιστημίου του Tartu.

Αν έχετε απορίες σχετικά με τα δεδομένα σας και τη χρήση τους, απευθυνθείτε στη διεύθυνση info@nurmenukk.eeΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES:

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies για την ευκολία του χρήστη:

Γλώσσα προτίμησης Cookie: Χρησιμοποιήστε τον κωδικό γλώσσας της πιο πρόσφατης ιστοσελίδας που επισκεφθήκατε για να εμφανίσετε τη σελίδα προσγείωσης του ιστότοπου στη σωστή γλώσσα κατά την επανέλευσή σας.

Συνεδρίαση Cookie: Αποθηκεύει στοιχεία διαχειριστή ιστότοπου (ταυτότητα, διοικητική γλώσσα).

Στατιστικέςγια τις ζωοτροφές Cookie: Αυτό βοηθά τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη δημοτικότητα και την κυκλοφορία του ιστότοπου. Αυτό βοηθά τον διαχειριστή του ιστότοπου να παρέχει καλύτερο και ποιοτικότερο περιεχόμενο στον επισκέπτη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο: https://www.voog.com/privacy/cookies