Email again:

Местоположение

Маркирайте местоположението си на картата, като преместите кабърчето на съответното място Автоматично локализиране
Първо наблюдение
Намерихте ли лечебни иглики?
Имаше ли разцъфнали лечебни иглики?
Колко кравички виждате тук?
По - конкретни наблюдения на растенията
Трябва да наблюдавате 100 растения. Ако растенията са по - малко, наблюдавайте всички.

0

Снимки

Прикачете най-много 3 снимки на мястото на наблюдение и близък план на наблюдаваните растения.
Информация за вас

За да завършите наблюдението и да получите новини за развитието на кампанията за наблюдение на лечебна иглика, попълнете полетата с информация за себе си.

Write a field title here