Кампанията за наблюдение на лечебна иглика се организира от университета на Тарту и множество европейски партньори.

Кои сме ние?


Ципе Аавик
tsipe.aavik@ut.ee

Марианне  Калдра
marianne.kaldra@ut.ee

Ирис Реинула
iris.reinula@ut.ee

Нуждаете се от помощ?

За повече информация и съдействие изпратете имейл: info@cowslip.science

Медия и преса

Керту Хooл

Специалист по комуникация kertu.hool@ut.ee 
(+372) 5524 782