В търсене на лечебна иглика

Търсят се участници за най-обемното наблюдение на лечебна иглика за 2021 г.!

Наблюдение

Тук можете да прочетете за предишните резултати от кампанията

Отворено за партньори от цяла Европа!

Отидете сред природата, намерете лечебна иглика, погледнете във вътрешността на цветето и споделете откритото!

Наблюдение

226

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА НАБЛЮДЕНИЯТА

10 764

БРОЙ НАБЛЮДАВАНИ ЦВЕТЯ

429

СНИМКИ ОТ УЧАСТНИЦИ

Защо изучаваме лечебната иглика?

Чрез колективно събиране на информация за лечебната иглика можем да научим повече за състоянието на това тревисто растение и свързаните с него видове.

Научете повече

#lookingforcowslips

Станете част от кампанията за лечебна иглика и напишете #cowslips и #lookingforcowslips в публикацията си.