Барање пролетни јаглики

Бараме учесници за најголемото набљудување пролетни јаглики во 2022 година!

Набљудувај

Прочитајте го написот за првите резултати од кампањата тука

Отворени сме за соработка со партнери од цела Европа!

Појдете во природа, најдете пролетни јаглики, набљудувајте ги цветовите и споделете ги информациите со другите!

Набљудувај

911

БРОЈ НА НАБЉУДУВАНИ ЛОКАЦИИ

60 997

БРОЈ НА НАБЉУДУВАНИ ЦВЕТОВИ

1 802

ФОТОГРАФИИ ОД УЧЕСНИЦИ

Зошто ги проучуваме пролетните јаглики?

Заеднички собраните информации за пролетната јаглика ни помагаат да добиеме увид во благосостојбата на ова ливадско растение и сродните видови.

Прочитајте повеќе

#lookingforcowslips

Бидете дел од кампањата за пролетни јаглики и означете ја објавата со хаштаг #cowslips и #lookingforcowslips.