Liikide olemasolu tõendatakse erineval viisil - harrastajate poolt tehtud loodusvaatlustega, ekspertide poolt läbiviidud seire käigus, loodusteaduslikes kogudes leiduvate eksemplaridega, organismide DNA alusel jne. Kõik selliseid andmed kogutakse kokku ning nende kaudu on võimalik saada ülevaade, kus nad on levinud. Nii saab näiteks nurmenuku kõiki seniseid vaatlusi vaadata eElurikkuse portaali väljavõttest nagu siin pildil.

Proovi ise uurida taimede levikuandmeid:

https://elurikkus.ee/generic-hub/occurrences/search?q=lsid:6576&lang=et#map