Ďakujeme za Váš príspevok k vede!

Pozvite priateľov a rodinu, aby pozorovali Prvosienky jarné a zdieľajte túto stránku na Vašich sociálnych sieťach.

#lookingforcowslips